Metodologia de evaluare anuală a personalului didactic și didactic auxiliar – OMECTS 6143 / 2011

Metodologia de evaluare anuală a personalului didactic și didactic auxiliar – OMECTS 6143 / 2011

Ordinul Nr.4613 din 28.06.2012

privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011
ACT EMIS DE: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 12 iulie 2012

În baza prevederilor art. 92 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, emite prezentul ordin.

Articolul I

Anexa nr. 1 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 şi 824 bis din 22 noiembrie 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul II

Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 Articolul III

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la metodologie)

GRAFICUL/CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DE EVALUARE

TERMENE ACTIVITĂŢI
15 iunie-15 august Depunerea fişei de autoevaluare/evaluare şi a raportului justificativ la secretariatul unităţii
3-10 septembrie Validarea de către consiliul profesoral a fişelor de autoevaluare/evaluare ale personalului didactic şi didactic auxiliar
Evaluarea în comisii/compartimente
Evaluarea în consiliul de administraţie
Comunicarea, prin secretariatul unităţii de învăţământ, a hotărârii consiliului de administraţie către toate cadrele didactice/didactice auxiliare care nu au putut fi prezente pentru evaluarea finală
Până la data de 15 septembrie Depunerea contestaţiilor
Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea în scris a rezultatelor

About these ads

Lasă un răspuns

Completeaza detaliile de mai jos sau apasa click pe una din imagini pentru a te loga:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 31 other followers

%d bloggers like this: