Colegiul Economic "Ion Ghica"

Târgovişte – 470619

POSDRU/57/1.3/S/33440

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 1 “Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”; Domeniul major de intervenție 1.3 : ”Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională”

Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învățământul profesional și tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învățare firmă de exercițiu ”Contract nr. POSDRU/57/1.3/S/33440

In contextul dezvoltării unei societăți competitive, bazate pe cunoaștere, dezvoltarea capitalului uman a devenit o prioritate strategică atât la nivel european cât și la nivel național. Investițiile în dezvoltarea capitalului uman din educație și formare sunt necesare întăririi capacității sistemului de a răspunde schimbărilor rapide din societate și de pe piața muncii.  Pentru formarea profesională inițială, asigurarea unui corp profesoral bine pregătit, informat si conectat la cerințele pieței muncii este o condiție obligatorie pentru asigurarea unei forțe de muncă care să răspundă cerințelor socio – economice actuale.

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în România, ca măsură suport pentru  modernizarea învățământului profesional și tehnic (ÎPT) a reprezentat în ultimii ani, o prioritate pentru Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Un sprijin important pentru atingerea obiectivelor de modernizare a fost asigurat prin fondurile Phare, ale Uniunii Europene, de pre-aderare. Procesul de modernizare a ÎPT este continuu, având în vedere provocările existente la nivel european și internațional și în acest context, asigurarea  finanțării intervențiilor prin POSDRU reprezintă o importantă oportunitate.

Proiectul „Formarea cadrelor didactice din învățământul profesional și tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învățare firmă de exercițiu”  finanțat din POSDRU are ca obiectiv principal  pregătirea a 600 de cadre didactice din  învățământul profesional și tehnic (IPT), profil servicii, în vederea formării competențelor profesionale necesare implementării metodei interactive de învățare –firma de exercițiu. Finalitatea acestui proces constă în formarea competențelor pentru un proces de predare – învățare, care să favorizeze formarea competențelor antreprenoriale la elevi.

Obiectivul general al acestui proiect este în concordantă cu Strategia Europeanăde Ocupare la care România trebuie să se alinieze și vizează în primul rând dezvoltarea capitalului uman, respectiv cu grupul ținta –cadre didactice din IPT, profil servicii .

Finalitatea acestui proces constă în formarea competențelor pentru un proces de predare – învățare, care să favorizeze formarea competențelor antreprenoriale la elevi.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • Îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice prin însuşirea unor noi metode de instruire, inclusiv cunoaşterea şi aplicarea instrumentelor privind asigurarea calităţii procesului de predare–învăţare-evaluare
  • Dezvoltarea, acreditarea si furnizarea de programe pentru cadrele didactice în vederea îmbunătăţirii competenţelor şi capacităţii acestora de a utiliza metode interactive de predare – învăţare
  •  Îmbunătăţirea capacităţii cadrelor didactice de a forma competenţele cheie şi profesionale în formarea iniţială vizând dezvoltarea spiritului antreprenorial.
  •  Diversificarea oportunităţilor de exersare a strategiilor didactice prin stagii de formare cu experţii din Austria , pornind de la exemplele de buna practică din această ţară şi din alte ţări europene.

La nivel european, în contextul unei crize economice si financiare de amploare, documentele politice pun accentul pe măsuri care să conducă la o economie de piață durabilă, a cărei principală componentă să fie creșterea bazată pe cunoaștere ca factor generator de valoare.

Unul din obiectivele majore ale Strategiei UE 2020 este promovarea creativitățiiși inovării.  Dezvoltarea în rândul tinerilor a unei culturi bazate pe antreprenoriat, caracterizată printr-o atitudine pozitivă în ceea ce privește  asumarea riscurilor și printr-o capacitate de inovare contribuie în mod decisiv la atingerea acestui obiectiv. De asemenea,  documentul strategic care definește la nivel european direcțiile de acțiune în domeniul educației și formării profesionale, Cadrul strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020), stabilește ca prioritate stimularea creativității și a inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educație și de formare.

La nivel național, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice  dinProgramul de Guvernare 2009-2012 referitoare la dezvoltarea capitalului uman și respectiv la creșterea competitivității prin formare inițială și continuă. De asemenea, răspunde direct cerințelor formulate în proiectul de Lege a educației cu privire la formarea competențelor antreprenoriale la elevi, ca parte a setului de competențe – cheie care determină profilul de formare a elevului.

Reclame

Un comentariu la “POSDRU/57/1.3/S/33440

  1. Pingback: PROIECTE DERULATE DE C.E. ION GHICA | Colegiul Economic "Ion Ghica"

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

informatie

Această înregistrare a fost postată la iulie 19, 2012 de în Formare profesională, PROIECTE.
%d blogeri au apreciat asta: