Colegiul Economic "Ion Ghica"

Târgovişte – 470619

POSDRU/161/2.1/G/140070 – Azi mă formez, mâine muncesc

 

Nr.crt. Activitatea/proiectul  Azi mă formez, mâine muncesc

POSDRU/161/2.1/G/140070

1. Perioada în care s-a derulat 1.05.2014 – 30.09.2015
2. Titlul proiectului: „Azi mă formez, mâine muncesc”
 

3.

Codul proiectului: 140070
4. Obiectivul principal: Acest proiect vizeaza dezvoltarea aptitudinilor de munca ale elevilor aflati in situatia de tranzitie de la scoala la viata activa si, in consecinta, imbunatatirea insertiei acestora pe piata muncii, prin realizarea de stagii de pregatire practica
 

5.

Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziția de la scoala la viata activă”
6. Tipul proiectului:
  • Local
7. Obiective orizontale ale POSDRU
  • Egalitate de şanse

Principiul egalităţii de şanse a fost luat în considerare încă din faza de elaborare şi de selectare a grupului ţintă. Astfel din grupul țintă atât la nivel de elevi cât și la nivel de echipă de implementare, cel putin 40% vor fi de sex feminin.

Asigurarea egalităţii de şanse şi nediscriminarea – este un obiectiv important pentru instituţiile partenere. Se asigură a) prin acces egal la educaţie si/sau instruire; b) în procesul de educaţie si/sau instruire, inclusiv la evaluarea cunoştinţelor; c) în activitatea didactică şi ştiinţifico-didactică; d) prin elaborare de materiale didactice şi programe de studii, în conformitate cu principiul egalităţii între femei şi bărbaţii; e) prin educarea fetelor şi băieţilor în spiritul de parteneriat şi de respect reciproc. f) Instituţiile de învăţământ şi educaţie din reţeaua nationala nu pot stabili principii de admitere bazate pe restricţii directe ori indirecte după criteriul de sex, sau alte criterii discriminatorii. Gastronomia, hotelăria, banqueting-ul și activitățile economice sunt domenii generoase, de perspectivă la nivel regional sau local, atât pentru mediul urban cât şi pentru mediul rural, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi. Aici pot fi active diferite categorii sociale vulnerabile (femei, persoane cu handicap, tineri, minoritatea romă, vârstnicii, persoanele din mediul rural). Discriminarea nu este doar imorală, ci şi o practică ilegală. Sistemul educational din România, din care fac parte si partenerii 2 si 3, nu îngrădește în nici un fel accesul elevilor la educație indiferent de sex, etnie, convingeri religioase, dizabilități etc. partenerii din cadrul acestui proiect fiind obligați prin lege si statut să respecte aceste principii. Pe parcursul implementării proiectului s-a respectat principiul egalităţii de şanse si tratament între femei şi bărbaţi, precum şi principiul egalităţii de şanse pentru persoanele cu dizabilităţi în relaţiile de munca prin accesul nediscriminatoriu la informare si pregătire profesionala, programe de calificare şi recalificare profesională; vor fi create condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

  • Dezvoltare durabilă

Oamenii stau în centrul preocupărilor dezvoltării durabile. Toţi oamenii indiferent de mediile, nivelul de educatie, handicap – trebuie să coopereze în scopul esenţial al eradicării sărăciei, pentru a diminua inegalităţile între standardele de viaţa. În cadrul tuturor programelor de practica implementate vor fi tratate probleme cum ar fi: prevenirea poluării, constientizarea problemelor de mediu, protectia mediului si o utilizare responsabilă a resurselor naturale in domeniile de activitate tratate.

  • Inovare şi TIC

Prin modul în care acesta este conceput Website -ul, conferă proiectului un caracter inovator şi stimulează cunoaşterea şi creativitatea . Prin extinderea acestuia participanţii la proiect, elevi, tutori, cadre didactice, directori şi alţii, vor fi instruiţi în vederea utilizării, devenind astfel parte a comunitatii respective si dezvoltându-şi astfel competenţele în domeniul TIC. Toate cursurile practice sunt dezvoltate in domenii moderne apărute în urma dezvoltării noii societăţi bazată pe tehnologii IT, îmbinand integrarea şi utilizarea TIC cu dezvoltarea celorlalte competenţe profesionale, sociale şi personale conducând la creşterea competitivităţii absolvenţilor pe piaţa muncii în continuă dezvoltare. Consilierea elevilor s-a efectuat utilizând metode inovatoare, care implică utilizarea calcatorului, videoproiectorului.

8. Grup ţintă şi beneficiar la nivelul partenerilor Elevi de liceu 17 – 18 ani

Elevi de postliceală din ultimul an de școală

9. Beneficiarul proiectului SC CANTUP SRL
11. Parteneri proiect P1: SC ESTETIC SRL

P2:COLEGIUL ECONOMIC “ION GHICA” TÂRGOVIȘTE

P3: LICEUL TEHNOLOGIC NUCET

 

12.

Coordonator proiect la nivel de partener P2 Tanislav Cristina

Șerb Elena Mihaela

Ciobanu Nicoleta

13. Monitor instruire practică a nivel de partener P2 Pîrvulescu Izabela

Pătrașcu Daniela Raluca Violeta

Oancea Elena

14. Specializările claselor spuse stagiilor de practică Ø  Tehnician în gastronomie

Ø  Tehnician în hotelărie

Ø  Organizator banqueting

Ø  Tehnician în activități economice

Ø  Asistent manager

15. Produsele finale şi rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului şi în afara acesteia Primirea certificatelor de practică la finalul stagiilor de practică organizate în cadrul proiectului

Dobândirea de competențe specifice pieței forței de muncă specializată în domeniile specifice specializărilor celor cinci clase

17. Metodele de evaluare şi de diseminare folosite Caiete de lucru pentru elevi

Evaluări finale date de elevi pe specializări

18. Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) a)   Asupra instituţiei:

  • Creşterea prestigiului şcolii.

b)   Asupra personalului scolii

  • Creşterea gradului de conştientizare a nevoi de practică în unități economice specializate;

c)   Asupra elevilor

  • Identificarea competențelor profesionale și familiarizarea cu acestea în cadrul stagiilor de practică;
  • Conștientizarea meserii pentru care se pregătesc în școală și tratarea cu seriozitate a acesteia.
19. Caracterul

 inovator

 

Deprinderea elevilor cu activitățile specifice specializărilor pentru care se pregătesc în școală: tehnician în activități economice, organizator banqueting, tehnician în hotelărie, tehnician în gastronomie și asistent manager.

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

informatie

Această înregistrare a fost postată la septembrie 4, 2015 de în POSDRU ID140070 - Azi mă formez, mâine muncesc!.
%d blogeri au apreciat asta: