Colegiul Economic "Ion Ghica"

Târgovişte – 470619

ANUNȚ SELECȚIE PARTICIPANȚI

ANUNȚ SELECȚIE PARTICIPANȚI

Nr. 1/17.10.2015

Anunț selecție participanți – în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea cheie 2: Parteneriate strategice între școli – CONTRACT NUMĂRUL – 2015-1-DE03-KA219-013113_3

Titlul proiectului:

Young people in Education and Studies working in Europe – acronym – YES EUROPE

Perioada de desfășurare:

1.10.2015 – 31.05.2018

Colegiul Economic Ion Ghica, Târgoviște anunță organizarea selecției pentru:

 • Constituirea echipei de management de proiect – 2 cadre didactice
 • Constituirea echipei de implementare a proiectului – 2 cadre didactice
 • Constituirea grupului țintă – 35 elevi

Proiectul Young people in Education and Studies working in Europe – YES EUROPE este implelentat în parteneriat cu:

 • Karl-Schiller-Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung Europaschule des Rhein-Erft-Kreises in Brühl – coordonator proiect
 • Lister videregående skole – Norvegia
 • Antalya Lisesi – Turcia
 • Turisticko-ugostiteljska skola Antona Stifanica Porec – Croația
 • HLW Wolfsberg – Austria

Obiectivul general al proiectului vizează capacitatea elevilor/absolvenților de a-și găsi un loc de muncă pe piața muncii europene.

Proiectul își propune oferirea de oportunități în angajarea absolvenților pe piața muncii europene sau continuarea studiilor în universități din Europa. Aceste competențe dezvoltate în cadrul proiectului nu se pot dezvolta în cadrul orelor de curs din curriculum-ul obligatoriu. În cadrul agenților economici/ universităților din țările partenere elevii au șansa de a învăța despre diferențele și opțiunile privind cariera în țări europene.

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc:

 • Dereminarea domeniilor profesionale de carieră în rândul elevilor din țările partenere;
 • stabilirea punctelor tari și slabe și definirea propriei motivații privind cariera;
 • înțelegerea solicitărilor angajatorilor din propria țară;
 • identificarea locurilor de muncă vacante în țările partenere;
 • accesarea valorii educaționale în țările partenere;
 • cunoașterea oportunităților de educație în țările partenere;
 • cunoașterea nevoilor profesionale în țările partenere;
 • utilizarea tehnicilor de comunicare la nivel de parteneriat/agenți economici/instituții de educație;
 • completarea unei aplicații în limba engleză:
 • participarea la un interviu de angajare;
 • organizarea propriilor documente de angajare/călătorie;
 • stabilirea de contacte sociale la nivel de parteneriat.

Proiectul se adresează elevilor și profesorilor Colegiului Economic Ion Ghica, Târgoviște:

 • 2 cadre didactice – echipa de management de proiect care va asigura buna desfășurare a proiectului pe perioada derulării acestuia.
 • 2 cadre didactice – echipa de implementare a proiectului – care, împreună cu echipa de management va asigura condițiile optime de implementare ale proiectului.
 • 35 elevi – grup țintă – care vor participa la toate activitățile proiectului în vederea atingerii obiectivelor asumate prin parteneriat.

 Dosarul de candidatură, elevi, grup țintă în proiect conține următoarele documente :

 • Copia a cărții de identitate.
 • Declarație privind consimțământul prelucrării datelor cu caracter personal
 • Declarație privind acceptul pentru postarea imaginii proprii în cadrul activităților derulate în proiect.
 • CV – Europass cu documente care să susțină participarea în cadrul proiectului.
 • Eseu motivațional (500 cuvinte) redactat în limba engleză/germană cu argumentarea interesului pentru participarea la activitățile proiectului.
 • Recomandare din partea unui cadru didactic al Colegiului Economic Ion Ghica

Dosarele de candidatură ale profesorilor din echipa de management vor conține următoarele documente:

 • Copie a cărții de identitate.
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • CV – Europass cu documente care să susțină participarea în cadrul proiectului.
 • Adeverință din care să ateste experiența în proiecte europene tip parteneriate între școli.
 • Scrisoare de intenție cu argumentarea implicării în activitățile derulate în cadrul proiectului.
 • Adeverință/Certificat care să ateste nivelul de cunoaștere a limbii engleze/germane.

Dosarele de candidatură ale profesorilor din echipa de implementare vor conține următoarele documente:

 • Copie a cărții de identitate.
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • CV – Europass cu documente care să susțină participarea în cadrul proiectului.
 • Adeverință din care să ateste experiența în proiecte europene tip parteneriate între școli.
 • Scrisoare de intenție cu argumentarea implicării în activitățile derulate în cadrul proiectului.
 • Adeverință/Certificat care să ateste nivelul de cunoaștere a limbii engleze/germane.

Dosarele de candidatură trebuie să conțină doar elemente care să susțină participarea în cadrul proiectului. Dosarele vor fi înregistrate la secretariatul școlii și depuse până vineri, 23.10.2015 ora 9:00 (persoană de contact – coordonator proiect – Georgescu Roxana ).

La finalul activității de selecție vor fi afișate rezultatele obținute în ordine descrescătoare a punctajelor obținute.

Contestațiile se primesc în 24 de ore de la data afișării rezultatelor, lista finală a participanților la proiect fiind afișată în maxim 2 zile de la prima afișare, dar nu mai târziu de 26.10.2015, ora 16:00.

Dacă există punctaje egale pentru candidaturile scoase la selecție se va organiza un interviu în limba engleză/germană pentru departajare.

Rezultatul interviului nu poate fi contestat!

Coordonator proiect

Georgescu Roxana 

 

ANEXA 1

Declarație de consimțământ

Subsemnatul/a………………….………………………………., identificat/ă cu actul de identitate seria …………, nr. …………….., CNP…………….…………………………cu domiciliul în localitatea………………………………….…………………………………….……………., str. …..………………………………………………………… nr. ……….. bl. …….., sc. ………, ap. ………, sectorul/judeţul …………………………., declar în mod expres pe propria răspundere, că sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, acestea urmând a fi tratate în condiţii de confidenţialitate, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004.

Data:

Nume si prenume:

Semnătură,

ANEXA 2

Declarație privind acceptul pentru postarea imaginii proprii în cadrul activităților derulate în proiect

Subsemnatul/a………………….………………………………., identificat/ă cu actul de identitate seria …………, nr. …………….., CNP…………….…………………………cu domiciliul în localitatea………………………………….…………………………………….……………., str. …..………………………………………………………… nr. ……….. bl. …….., sc. ………, ap. ………, sectorul/judeţul …………………………., declar în mod expres pe propria răspundere, că sunt de acord cu postarea pe site-ul/facebook -ul proiectului a fotografiilor realizate în cadrul activităților de proiect.

Data:

Nume si prenume:

Semnătură,

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

informatie

Această înregistrare a fost postată la octombrie 17, 2015 de în YES EUROPE - Erasmus+.
%d blogeri au apreciat asta: