Colegiul Economic "Ion Ghica"

Târgovişte – 470619

Anunț selecție participanți proiect –Learning from each other – let’s meet the world out there! – 2017-1-PT01-KA219-035971_4

UPDATE: Din cauza dificultăților tehnice unii elevi nu au reușit să încheie procesul de aplicație, prin urmare, PRELUNGIM PERIOADA DE APLICAȚIE PÂNĂ JOI, 12.OCT. ORA 12.00

ANUNȚ SELECȚIE PARTICIPANȚI
Nr. 2610 /4.10.2017

Anunț selecție participanți – în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea cheie 2: Parteneriate strategice între școli – CONTRACT NUMĂRUL 2017-1-–2017-1-PT01-KA219-035971_4
Titlul proiectului: Learning from each other – let’s meet the world out there!

Perioada de desfășurare: 01.09.2017 și 31.08.2019

Colegiul Economic Ion Ghica, Târgoviște anunță organizarea selecției pentru:

 • Echipa de implementare a proiectului – 6 cadre didactice (4 turism și alimentație, 2 cultură generală)
 • Completarea grupului țintă elevi – 30

Proiectul este implementat în parteneriat cu:

 • Escola Secundaria Dom Manuel Martins – Setubal, Portugalia (coordonator)
 • Kauno r. Garliavos Jonuciu gimnazija, Lituania
 • Zespol Szkol Spozywczych, Polonia

Obiectivul general al proiectului vizează stimularea mediului de învățare pentru elevii cursurilor profesionale și, în același timp, promovarea îmbogățirii culturale a acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

• Familiarizarea elevilor cu un context de învățare transnațional;

• Promovarea cetățeniei active și toleranței între țări și culturi;
• Promovarea cooperării dintre studenți de diferite vârste și medii sociale;
• Promovarea dezvoltării competențelor lingvistice în limbile străine;
• Promovarea dobândirii și dezvoltării competențelor cheie legate de lumea muncii;
• Promovarea dobândirii și dezvoltării de competențe cheie în domenii legate de cetățenia activă, incluziunea socială și solidaritatea;
• Promovarea îmbogățirii culturale prin familiarizarea cu diferite contexte culturale;
• Promovarea egalității și incluziunii în educație prin sporirea participării studenților cu nevoi educaționale speciale și / sau a altor elevi dezavantajați;
• Îmbunătățirea cunoștințelor despre diferite sisteme educaționale europene și practici pedagogice;
• Promovarea practicilor inovatoare de predare / învățare prin schimburi de experiențe / practici pedagogice între profesorii din diferite țări;
• Dezvoltarea comunicării și cooperării transfrontaliere între parteneri.

Beneficiari direcți: 96 de elevi și profesori din școlile partenere în proiect.

Proiectul se adresează elevilor și profesorilor Colegiului Economic Ion Ghica, Târgoviște:
§ 6 cadre didactice – echipa de implementare a proiectului – care, împreună cu echipa de management vor asigura condițiile optime de implementare ale proiectului.

 • 30 elevi, clasele a XI-a și a XII a– care vor participa la toate activitățile proiectului la nivel local în vederea atingerii obiectivelor asumate prin parteneriat. Dintre aceștia, în funcție de rezultate, vor fi aleși elevii care vor participa la mobilitățile transnaționale.

Dosarul de candidatură pentru PROFESORI și ELEVI va conține următoarele documente:

 • Copie a cărții de identitate.
 • Scrisoare de intenție în care să își exprime motivația și mai ales contribuția pe care o acesta o poate aduce în proiect, pentru atingerea obiectivelor
 • Pașaport lingvistic european (Autoevaluare a nivelului de competență limba engleză), model: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/lp/compose
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Doar pentru elevi – Foaie matricolă cu rezultatele pe anul școlar 2016-2017 (in special disciplinele de specialitate)

Evaluarea dosarelor de candidatură pentru PROFESORI se realizează după cum urmează:

Etapa I – Criterii eliminatorii (depunerea în termen a dosarului de candidatură și existența tuturor documentelor precizate în apel). Toate documentele se depun în format electronic (scanate) prin formularul de înscriere de tip FORM.

Etapa II – Evaluarea calitativă a dosarului (în primul rând argumentarea privind contribuția proprie la atingerea obiectivelor proiectului)

Este recomandabil ca profesorii din echipa de implementare să aibă abilități organizatorice și manageriale, disponibilitate pentru lucru în echipă și program prelungit, competențe IT.
Dosarele de candidatură trebuie să conțină doar documente RELEVANTE care să dovedească îndeplinirea criteriilor de selecție.

Toate dosarele de candidatură se încarcă în format electronic (scanat) până la data de 9.10. 2017, ora 22.00, la următoarea adresă: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTwf-_e2SXeHZSI3MQYbkyDtNA1ZrVhnKhr38CSGPHETligw/viewform?usp=sf_link

Nu sunt admise dosare în format fizic (print)!!!
La finalul activității de selecție vor fi afișate rezultatele obținute în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

Contestațiile se primesc în 24 de ore de la data afișării rezultatelor, lista finală a participanților la proiect fiind afișată în maxim 2 zile de la prima afișare, dar nu mai târziu de  11.10.2017, ora 12:00.

Dacă există situație de baraj (punctaje egale pentru ultimul loc) se va organiza un interviu în limba engleză pentru departajare.

Rezultatul interviului nu poate fi contestat!

Pentru cazul în care nu este necesar să fie organizat interviu, sunt declarați reușit și selectați în vederea ocupării posturilor scoase la concurs candidații care au fost declarați admiși în urma evaluării din Etapa a doua –  Evaluarea calitativă a dosarului.

Pentru cazul în care este necesar să fie organizat interviu, sunt declarați reușit și selectați în vederea ocupării posturilor scoase la concurs candidații care au fost declarați admiși în urma evaluării Etapei II – Evaluarea dosarului și au fost admiși în urma susținerii interviului.

Coordonator proiect,

Rădulescu Carmen

ANEXA 1

Declarație de consimțământ

Subsemnatul/a………………….………………………………., identificat/ă cu actul de identitate seria …………, nr. …………….., CNP…………….…………………………cu domiciliul în localitatea………………………….…………………………………….……………., str. …..………………………………………………………… nr. ……….. bl. …….., sc. ………, ap. ………, sectorul/judeţul …………………………., declar în mod expres pe propria răspundere, că sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, acestea urmând a fi tratate în condiţii de confidenţialitate, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004.

Data:
Nume si prenume:

Semnătură,

 

ANEXA a II a

 1. A) Etapa I – Criterii eliminatorii 
Nr. crt. Criteriu Punctaj Dovezi
 1 Dosarul de candidatură a fost depus în termen Admis / Respins  Data înregistrării  în platformă
 2 Copie a cărții de identitate; Admis / Respins Copie a cărții de identitate (scan)
3 Scrisoare de intenție în care să își exprime motivația și mai ales contribuția pe care o acesta o poate aduce în proiect, pentru atingerea obiectivelor Admis / Respins Format word
4 Pașaport lingvistic european (Autoevaluare a nivelului de competență limba engleză), model: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/lp/compose Admis/ Respins model: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/lp/compose
 5 Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal Admis / Respins Declarație semnată și datată la dosarul de candidatură (scan)
6 Foaie matricolă cu rezultatele pe anul școlar 2016-2017 (in special disciplinele de specialitate) Admis / Respins DOAR PENTRU ELEVI 

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

informatie

Această înregistrare a fost postată la octombrie 4, 2017 de în ANUNȚURI, Learning from each other - let's meet the world out there!, Noutăți.
%d blogeri au apreciat asta: