Colegiul Economic "Ion Ghica"

Târgovişte – 470619

Anunț selecție participanți (elevi) la mobilitățile în cadrul proiectului „Developing entrepreneurship at an European level” (DEEL)

Anunțul se adresează exclusiv elevilor care fac deja parte din grupul țintă selectat anterior!

COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA din Târgoviște anunță organizarea selecției pentru: participarea la mobilitățile 5 zile (+2 zile transport), în cadrul proiectului Erasmus+ ”DEEL – „Developing entrepreneurship at an European level”:

MOBILITATE 3 (12- 16 Martie 2018):

3 elevi, membrii ai grupului țintă
MOBILITATE 4 (7-11 MAI 2018):

3 elevi, membrii ai grupului țintă

Obiectivele proiectului:

 • dezvoltarea abilităților antreprenoriale pentru 300 de elevi, prin crearea de noi firme de exercițiu în domeniile turismului și comerțului;
 • cunoașterea și aplicarea legislației europene utilizată pentru înființarea unei firme;
 • promovarea și dezvoltarea de parteneriate între firmele de exercițiu (FE) și firmele reale (firmele mamă) (cel puțin 12 parteneriate la nivel local / regional);
 • dezvoltarea profesională a 50 de profesori, prin utilizarea unor practici inovatoare, învățarea prin colaborare, gândire critică, folosind TIC și resurse educaționale deschise;
 • dezvoltarea abilităților de comunicarea într-o limbă străină;
 • dezvoltarea cetățeniei europene active, bazată pe valori ca înțelegere, respect și toleranță pentru alte culturi.

Proiectul se adresează elevilor din Colegiul Economic ”Ion Ghica” Târgoviște:

Pentru selectarea elevilor participanți la aceste mobilități se va avea în vedere îndeplinirea următoarelor condiții:

 • elev membru în grupul țintă al proiectului Erasmus+ ”DEEL – „Developing entrepreneurship at an European level”
 • competențe de comunicare în limba engleză, cel puțin nivel B2
 • conduită civică și morală ireproșabilă
 • implicare în activitățile proiectului

 

ANEXA 1. ETAPELE DE SELECŢIE

Etapa Termen
Informarea candidatilor 9 noiembrie 2017
Depunerea dosarelor şi analiza acestora 10-12 noiembrie 2017
Selecţia participantilor şi a rezervelor 13 noiembrie 2017
Afişarea rezultatelor şi a listei de rezerve 13 noiembrie 2017
Depunerea contestatiilor si solutionarea acestora prin publicarea rezultatelor finale 14 noiembrie 2015

Coordonator proiect, Prof. Rodica ALBU

Dosarul de candidatură al elevului va cuprinde:

 • Copie a cărții de identitate;
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1);
 • Scrisoare de intenție datată și semnată
 • Recomandare profesor coordonator firma de exercițiu
 • Recomandare din partea profesorului diriginte

Toate dosarele se încarcă în format elecronic (scanat), până la data de  12 noiembrie 2017 la următoarea adresă: https://goo.gl/forms/2guTEcASK8Mimxe83

Nu sunt admise dosare în format fizic (print).

Rezultatele selecției (evaluarea formală a dosarelor de candidatură) se vor afișa pe site-ul școlii, avizier și grupul facebook al școlii in data de 13 noiembrie 2017. Rezultatele pot fi contestate în termen de 24 de ore de la transmiterea rezultatului etapei respective.

Elevii cu același punctaj vor fi departajați în funcție de media la lb. engleză a anului școlar anterior.

O Comisie de contestație va analiza modalitatea acordării punctajelor și va stabili rezultatele finale, care vor fi afișate marți, 14 noiembrie 2017, ora 14.00

Rezultatele vor fi ierarhizate în ordine descrescătoare. Lista finală va cuprinde elevii admiși, respinși și rezerve. Rezultatele finale vor fi anunțate la secretariatul școlii și pe site-ul școlii (https://colegiuleconomictargoviste.wordpress.com).

 

ANEXA 1

 

 

 

 

 

Declaraţie de consimţământ

 

 

 

Subsemnatul/a………………….………………………………., identificat/ă cu actul de identitate seria …………, nr. ……………..,CNP…………….…………………………cu domiciliul în localitatea…………………………………. …………………………………….……………., str. …..………………………………………………………… nr. ……….. bl. …….., sc. ………, ap. ………, sectorul/judeţul ………………………….,  declar în mod expres pe propria răspundere, că sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, acestea urmând a fi tratate în condiţii de confidenţialitate, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004.

 

 

 

Data:

 

Nume si prenume:

 

Semnătură,

 


 

ANEXA 2

 1. A) Etapa I – Criterii eliminatorii – Elevi
Nr. crt. Criteriu Punctaj Dovezi
1. Dosarul de candidatură electronic a fost transmis în termen Admis / Respins Data înscrisă în tabelul excel de înregistrare a datelor.
2. Copie a cărții de identitate; Admis / Respins Copie a cărții de identitate  (scan);
3. Scrisoare de intenție datată și semnată Admis / Respins Scrisoare de intenție datată și semnată (scan)
4. Recomandare profesor coordonator firma de exercitiu Admis / Respins Recomandare datată, semnată și înregistrată (scan)
5. Recomandare din partea profesorului diriginte Admis/ Respins Recomandare datată, semnată și înregistrată (scan)
6. Conduită civică ireproșabilă (nota la purtare, an școlar 2016-2017) Admis/ Respins Nota 10 la purtare – admis

Nota 9 sau  mai puțin – respins

 1. B) Etapa II – Criterii de selecție – evaluarea dosarului – elevi

 

Criteriu Scor

(0 – deloc; 15 puncte  – grad maxim de acoperire a criteriului)

Scor obținut Observații
1. Media de absolvire (an școlar 2016-2017) 1p: 7.40 – 8.00

5p: între 8.00 și 9.00

10p:  între 9.00 și 10

 
2. Media generala la Limba engleza (an școlar 2016-2017) 1p: 7.40 – 8.00

5p: între 8.00 și 9.00

10p:  între 9.00 și 10

 
Implicare responsabilă în activități extracurriculare 0 puncte – deloc, 10 puncte – implicare maximă  
Implicarea în activitățile proiectului Nr. de puncte din recomandarea profesorului coordonator al firmei de exercițiu din care face parte (minim 0, maxim 100)  
Scor total Minim: 0 – Maxim: 130  

 

 


 

ANEXA 3

Recomandare din partea profesorului coordonator al firmei de exercițiu din care face parte

 

Punctaj elev ………………………………………………………, clasa ……….

PENTRU MOBILITATE ÎN PROIECTUL      ERASMUS+

Developing entrepreneurship at an European level

2016-1-TR01-KA219-034493_4

Nr. crt Criteriul  Punctaj  Autoeva-luare Punctaj comisie
1. A3. Documentare: Identificarea pe piața muncii a cererilor de locuri de muncă, a ratei șomajului și a celor mai profitabile afaceri, în turism și comerț. Realizarea prezentărilor cu rezultatele documentării 10 puncte
2. A4. Brosura „Legislație privind înființarea unei firme în fiecare țară parteneră”. 10 puncte
3. Realizarea de traduceri RO-EN sau EN –RO (2 traduceri) 5 *2=10 puncte
4. A5. Filme cu interviuri: „Cât de interesantă este ideea mea de antreprenoriat pentru comunitatea locală?” 10 puncte
5. Participarea la realizarea Logo și mascota proiectului. 10 puncte
6. A7. Studiu de caz: „Antreprenori de succes în țara mea”. Profilul unui antreprenor de succes. 5  puncte
7. Dicționarul online pentru a facilita tranzacțiile efectuate de firmele de formare (FE). 5  puncte
8. A8 Workshop: Alegerea numelui, obiectului de activitate, formei juridice și a logo-ului pentru FE. 5  puncte
9. Acorduri de parteneriat între FE și compania-mamă. 5  puncte
10. Participarea la activitati de diseminare a proiectului in cadrul comunitatii si in mass media locala (interviu, scurt eseu publicat in mass-media) 10 puncte
11. Realizarea materialelor pentru iregistrarea firmelor de exercițiu 10 puncte
12. Realizarea materialelor de promovare pentru participarea FE la târguri 10 puncte
Total 100 puncte

Profesor coordonator :

Semnătura ___________________________ data ______________

 

Notă:

 1. Se vor selecta 8 elevi (din care 2 rezerve) în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.
 2. Punctajul maxim este de 100p, nedepășindu-se punctajul maxim pe fiecare criteriu.

 

 

 


 

ANEXA 4

Proiect de parteneriat strategic în domeniul școlar în cadrul programului ERASMUS+

cu titlul Developing entrepreneurship at an European level

number 2016-1-TR01-KA219-034493_4
ANEXA 15.

RECOMANDARE

 

Elevul /a _____________________________________ s-a remarcat fiind activ/ă la în mod deosebit la disciplinele _____________________________________________, a manifestat preocupare pentru a-şi însuşi cunoştinţele predate. Mi-am format convingerea că este un/o elev/ă conştiincios/oasă, manifestă solicitudine la toate activităţile cerute. Totodată a demonstrat reale aptitudini de lucru în echipă în vederea realizării temelor şi proiectelor din cadrul orelor, dar şi în afara acestora, implicându-se în diferite activităţi extracurriculare, care contribuie cu siguranţă la dezvoltarea sa profesională şi personală. Am de asemenea convingerea ca orice activitate pe care doreşte să o întreprindă va fi tratată cu maximum de responsabilitate şi seriozitate, ca şi în procesul educaţional, fiind o persoană meticuloasă, perseverentă şi foarte ambiţioasă. _____________________este comunicativ/ă, deschis/ă, sociabil/ă şi mereu dispus/ă să accepte noi provocări. În aceste condiţii îl/o recomand cu toată căldura pe elevul/a ____________________________________ pentru programul dumneavoastră Erasmus +. Pentru întrebări, vă stau la dispoziţie la adresa de email________________________________ şi telefon: ___________________________

Media generala (an școlar 2016-2017) ________

Media generala la purtare (an școlar 2016-2017) ________

Media generala la Limba engleza (an școlar 2016-2017)  ________

Implicare responsabilă în activități extracurriculare: _________ (0 puncte – deloc, 10 puncte – implicare maximă)

 

 

 

Prof. _______________________________

Semnătura ___________________________ data ______________

 

Responsabil proiect : RODICA ALBU

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

informatie

Această înregistrare a fost postată la noiembrie 9, 2017 de în DEEL, DEEL_Developing entrepreneurship at an European level, Noutăți, PROIECTE.
%d blogeri au apreciat asta: