Colegiul Economic "Ion Ghica"

Târgovişte – 470619

Consiliul elevilor

Consiliul Elevilor este forma de organizare a elevilor din Colegiul Economic ”Ion Ghica” având ca scop:

 • Dezvoltarea capacității de asociere și organizare a elevilor;
 • Stimularea și sprijinirea elevilor în domeniul inițierii, accesării și derulării de proiecte și programe educative destinate formării comportamentului psihosocial, participativ-activ al tinerei generații,
 • Implicarea în dezvoltarea comunității școlare și a comunității locale;
 • Reprezentarea elevilor din liceu în relația cu factorii de decizie din toate domeniile de activitate.

ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

1. Consiliul Elevilor este alcătuit din reprezentanții claselor din Colegiul Economic ”Ion Ghica”, Consiliul va alege un Birou format din elevi care să îndeplinească următoarele funcții:

 • Președinte,
 • Vicepreședinte.
 • Secretar.
 • membrii :

I. președinții comisiilor de lucru (4 comisii de lucru)

II. reprezentanți ai claselor.

2. Consiliul Elevilor își va desfasura activitatea pe Comisii de lucru, conduse de un președinte.

 • Comisia pentru activități cultural-artistice și media.
 • Comisia pentru sport, sănătate și mediu.
 • Comisia pentru training și cooperare națională și internațională.
 • Comisia pentru promovarea legislației cu privire la tineri.

3. Intrunirile Consiliului se vor desfășura de câte ori este cazul, fiind prezidate de președinte/vicepreședinte.

4. Comisiile se întâlnesc o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie.

ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE MEMBRILOR

5. Consiliul Elevilor se subordonează Consiliului de administrație al școlii și Consiliului Municipal al Elevilor.

6. Președintele Consiliul Elevilor:

 • Colaborează cu președinții Comisiilor de lucru ale Consiliul Elevilor.
 • Este membru al Consiliului Municipal al Elevilor. Este reprezentantul elevilor în Consiliului de Administratie al Colegiului Economic ”Ion Ghica”
 • Conduce Întrunirile Consiliului Elevilor.
 • Mandatul Președintelui este de 2 ani.
 • Este purtătorul de cuvânt al Consiliului Elevilor.
 • Semnează proiectele Comisiilor de lucru și ale Consiliul Elevilor.
 • Prezintă raportul activității Consiliul Municipal al Elevilor.
 • Asigură desfășurarea discuțiilor într-un spirit de corectitudine, precum și respectarea ordinii și a libertății de exprimare
 • Are obligația de a aduce la cunoștința Consiliului de administrație toate problemele discutate în cadrul sedintelor Consiliului.
 • Poate hotărî excluderea unui membru, dacă acesta nu își respectă atribuțiile, sau nu respectă regulamentul.
 • Mandatul Președintelui încetează în următoarele cazuri:
  • Demisie – demisia trebuie anunțată cu cel putin 2 săptămâni înainte de părăsirea Consiliului.
  • imposibilitatea de a-și fi exercitat mandatul pe o perioadă mai mare de 6 luni.
  • schimbarea unității de învățământ .
  • În cazul deciziei membrilor Consiliului Elevilor bazat pe evaluarea periodică a activității acestuia.
  • schimbarea din funcție a președintelui se poate face la propunerea motivată a ½+1 din numărul membrilor Consiliului Elevilor prin hotărârea adoptată de votul unei majorități de 2/3 din numarul membrilor.

7. In caz de demisie/demitere din functie a Presedintelui, in cel mult o luna de la data hotararii, Consiliul Elevilor va organiza prin hotararea majoritatii simple a membrilor, alegeri pentru postul vacant de presedinte.

8 . Vicepresedintele Consiliului Elevilor:

 • Monitorizeaza activitatea Comisiilor de lucru
 • Preia atribuțiile și responsabilitățile președintelui în lipsa acestuia motivată.
 • Mandatul este de 2 ani .
 • Elaborează programul de activități.

Toate propunerile avansate de Consiliul Elevilor vor fi notate de către secretar care va întocmi un proces verbal contrasemnat de președinte

9. Secretarul :

 • Mandatul este de 2 ani
 • Întocmește procesul verbal al întrunirilor Consiliului Elevilor.
 • În caz de absență, atribuțiile sunt preluate de unul din ceilalți membrii ai Consiliului delegat de secretar.

 

COMISII

10. Fiecare membru al Consiliului elevilor poate face parte din cel mult 2 comisii.

11. O comisie nu poate avea mai mult de 9 membrii.

12. Fiecare comisie are un președinte de comisie.

13. Mandatul președintelui de comisie este de 2 ani .

14. Președinții de comisii au atribuții corespunzatoare funcției de președinte și se supun acelorași reguli și prevederi ca și acesta în cadrul comisiei pe care o conduc.

15. Membrii unei comisii vor fi înștiințați de data, ora și locul ședinței de către președintele comisiei.

16. Comisiile de lucru au următoarele atribuții principale:

 • analizează proiectele de hotărâri, programele, activitățile ce vor fi supuse plenului Consiliului.
 • se pronunță asupra altor probleme trimise de Consiliul Elevilor spre avizare;
 • întocmesc și supun aprobării Consiliul Elevilor proiecte și alte propuneri de hotărâri asupra problemelor analizate.
 • Gestionarea și monitorizarea proiectelor se realizează de către o echipa de proiect numită de președintele comisiei care a propus proiectul în cauză, din care poate face parte, dacă dorește, inițiatorul acestuia.
 • Dupa validarea unui proiect, originalul acestuia se depune la secretar iar o copie rămâne la inițiatorul proiectului.

17. Prezența la consiliul elevilor este obligatorie, prin urmare toți membrii consiliului care fac trei absențe consecutive vor fi înlocuiți din aceste funcții, și dacă în timp de șase consilii consecutive, la o clasă nu se prezintă nici un reponsabil de clasă sau locțiitor, clasa respectivă va pierde orice drept de a fi reprezentată în Consiliul elevilor timp de un semestru.

DISPOZITII FINALE

18. Fiecare membru al Consiliul Elevilor are dreptul de a vota prin DA sau NU, sau de a se abtine de la vot. Votul poate fi secret sau deschis, in functie de hotararea Consiliului.

19. Membrii Consiliului Elevilor trebuie sa respecte toate regulile si conventiile adoptate de catre Consiliu si sa asigure aplicarea in randul elevilor a hotararilor luate.

20. Membrii Consiliul Elevilor au datoria de a prezenta problemele specifice procesului instructiv – educativ cu care se confrunta colectivele de elevi din care fac parte in cadrul orelor de dirigentie.

21. Tematica discutiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derularii procesului instructiv – educativ curricular si extracurricular, imbunatatirea conditiilor de studiu ale elevilor si organizarea unor activitati cu caracter extrascolar de larg interes pentru elevi, activitati care sunt de competenta scolii ca desfasurare.

22. Consiliul de Administratie va aviza orice proiect propus de consilieri daca acesta nu contravine normelor legale in vigoare, bunului simt si eticii.

23. Membrii consiliului elevilor, responsabilii de clase sau loctiitorii, care sunt inlocuiti de catre dirigintii claselor din aceste functii, pierd calitatea de membru al consiliului.

24. Nu sunt admiși în Consiliul Elevilor reprezentanții claselor care au media generală pe anul anterior mai mică de 8,50, sau cu nota la purtare sub 9.

25. La ședințele Consiliului Elevilor reprezentanții claselor se vor așeza în bănci în ordinea claselor.

26. Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în Consiliu o dată pe an, la începutul primului semestru. Votul poate fi deschis sau secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permis amestecul sau influenţarea deciziei elevilor.

Presedintele Consiliului Elevilor,

Vicepreședinte,

Secretar,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: