Colegiul Economic "Ion Ghica"

Târgovişte – 470619

Parteneriat activ pentru o integrare reusită pe piața muncii

POSDRU nr. 90/2.1/S/ 62215

Proiect ce se va derula pe parcursul a doi ani calendaristici (oct.2010 – oct.2012) are ca obiectiv principal dezvoltarea unui parteneriat activ pentru stagiile de practica ale elevilor din invatamantul preuniversitar aflaţi in formare profesionala iniţiala pentru o integrare reuşita pe piaţa muncii.

SEARA LATINA – FEBRUARIE 2011

SEARA BULGAREASCA/ GRECEASCA – 25 MARTIE 2011

PARTENERI 

COLEGIUL TEHNIC „MATEI CORVIN” , Hunedoara

Colegiul Economic Ion Ghica Targoviste

Scoala Nationala de Gaz Medias

Grupul Scolar Silvic, Nasaud

Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Brasov

Grup Scolar Electroputere Craiova

Rezultate anticipate 

– 800 de elevi aflaţi in formare profesionala iniţiala participanţi la stagii efective de pregătire practica derulate la agenţii economici

– 5 conferinţe a minim 100 de participanţi: o conferinţa de lansare, o conferinţa finala, 3 conferinţe de diseminare

– 5 seminarii a 20 de ore pentru pregătirea unui număr de 100 de tutori

– 2 seminarii a minim 50 de participanţi pentru promovarea firmei de exerciţiu ca si metoda inovativa de invatare pentru elevii aflaţi in formare profesionala iniţiala

– 180 de ore de consiliere si orientare profesionala in afara orelor din planul obligatoriu de invatamant

– realizarea unui caiet de practica, 2 fise de observare a elevilor, un material suport cu privire la firma de exerciţiu, un material privind egalitatea de şanse si dezvoltarea durabila pe suport electronic – realizarea a minim 3 firme de exerciţiu

– site WEB

Contextul proiectului 

Consideram ca proiectul este relevant pentru îndeplinirea strategiilor europene ca de exemplu strategia europeana de ocupare al cărei obiectiv este creşterea ratei generale de ocupare la 70%. Proiectul este relevant fata de una din priorităţile Cadrului Naţional Strategic de Referinţa (CNSR) 2007-2013 – Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman care stabileşte ca strategie acordarea de sprijin pentru creşterea accesului si participarea la educaţie. Proiectul este relevant si fata de PND 2007-2013: Facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii prin promovarea parteneriatului in educaţie si ocupare si dezvoltarea programelor de tranziţie de la şcoala la locul de munca in vederea creşterii şanselor de ocupare. Proiectul este relevant si fata de Strategia de dezvoltare a regiunii: Axa strategica VI: Dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor sociale. VI. 2.1.8 Sprijinirea acţiunilor pentru imbunatatirea tranziţiei de la scoală la viata activa VI.2.2.8. Orientare si consiliere in vederea tranziţiei de la scoală la viata activa. Proiectul este relevant si fata de PLAI din fiecare judeţ si fata de PAS (planul de acţiune al scolii). Proiectul este concordanta si cu obiectivul general al POS-DRU: Dezvoltarea capitalului uman si creşterea competitivităţii prin corelarea educaţiei si invatarii pe parcursul vieţii cu piaţa muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piaţa a muncii moderna, flexibila si incluziva a 1650000 de persoane.

Grupul ţinta este format din 800 de elevi aflaţi in formare profesionala iniţiala având diferite specializări specifice partenerilor proiectului .

Nevoile identificate ale grupului ţinta:

dificultate de adaptare cu locul de munca, ca urmare apare necesitatea dezvoltării procesului de invatare la locul de munca înaintea finalizării studiilor, multiplicarea activităţilor de consiliere si orientare profesionala ca parte a tranziţiei de la şcoala la viata activa, lipsa utilizării metodelor inovative de invatare de tip firma de exerciţiu, absenta unor tutori de practica bine pregătiţi in fata nevoilor elevilor aflaţi in formare profesionala iniţiala, lipsa resurselor financiare pentru asigurarea de materiale consumabile pentru derularea in bune condiţii a stagiilor de pregătire practica, lipsa resurselor financiare pentru asigurarea de echipamente de protecţie in timpul efectuării stagiilor de pregătire practica, lipsa resurselor financiare pentru achiziţionarea de materiale suport pentru invatarea la locul de munca, absenta schimbului de experienţa inter-regional, vizibilitate redusa a oportunităţilor pentru efectuarea stagiilor de pregătire practica, egalitate de şanse si dezvoltare durabila. Consideram ca activităţile proiectului se adresează acestor nevoi identificate ale grupului ţinta in urma analizării situaţiei existente.

ACTIVITĂȚI:

1. SEARA LATINĂ – 24 FEBRUARIE 2011
2. SEARA GRECO-BULGĂREASCĂ – 24 MARTIE 2011

Un comentariu la “Parteneriat activ pentru o integrare reusită pe piața muncii

  1. Pingback: PROIECTE DERULATE DE C.E. ION GHICA | Colegiul Economic "Ion Ghica"

Comentariile nu sunt permise.

%d blogeri au apreciat: