Colegiul Economic "Ion Ghica"

Târgovişte – 470619

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor/ catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer/ pretransfer 

Depunerea dosarelor de transfer/pretransfer se face la secretariatul școlii în perioada 16-24 aprilie 2018. În data de 24 aprilie (ora 12.00) candidații vor trage la sorți lecțiile pe care le vor susține în data de 25 aprilie, începând cu ora 9.00.

DIPLOMA TALLIN

 ULTIMELE ȘTIRI

 VIZIUNEA ŞCOLII

            Colegiul Economic „Ion Ghica” este o treaptă spre viitor pentru că „Viitorul înseamnă SERVICII”.

MISIUNEA ŞCOLII

Onorându-şi statutul de Şcoală europeană şi tradiţia în pregătirea generală şi profesională în domeniul Serviciilor, Colegiul Economic „Ion Ghica” Târgovişte este dedicat dezvoltării personale şi profesionale a elevilor în condiţii de calitate a procesului educaţional, asigurându-le şanse egale de integrare socio-profesională şi de continuare a învăţării pe tot parcursul vieţii în spaţiul românesc şi european.

Aniversare 90 de ani de învățământ economic

scoala antreprenoriala

Reclame